AÇIKLAMALI SÖLEYİŞLÄR
2422 defa okunmuş - 14 Nisan 2014 - Pazartesi 08:42

31. ALAT İŞÄ ŞEYTAN KARIŞÊR.

  Herbir işi lääzım yapmaa düşünüptä, sırasınca. Ama iş yapılarsa alatlan, ozaman var nasıl bişey unudulsun yada yannış yapılsın da işi yapan adamı zarara soksun. O yannışlıkları düzeltmää deyni, lääzım olêr taa çok vakıt ta. Küçüklüümdä vardır gördüüm, nasıl yapıcılar duvar işleerlär. Bir metra kadar duvarı kaldırıp, mutlak brakardılar onu 10-15 minuda – biraz material çekilsin, duvar yannamasın, kamburlaşmasın deyni. «“Alatlama, – deyärdi usta, – olmasın, nicä töö filan eriflerdä: “Kaşa – kerpiç! Kaşa – kerpiç! Kaç – yıkılêr!”»

Türk.: Acele işe şeytan karışır.

32. ALATLAMA DİŞLÄN, ALATLA İŞLÄN.

  Var insannar, ani pek severlär imää, ama açan sıra geler işlemää, onnarın havezleri kaybeler. Yaşamakta sa, haliz çiftçiliktä, var ölä zamannar, açan lääzım alatlamaa toplamaa bereketi vakıdında. İşlemää lääzım olêr kär gecä vakıdı da.

33. ALLAA VERDİ, ALLAA ALDI.

  Türlü varlık, zenginnik insana Allahtan veriler. Bunu lääzım annamaa hem unutmamaa. Açan insan kaybeder bişey – varlıını mı, yakın bir insanını mı,– o pek kahırlanmasın deyni, ona söleerlär bu lafları. Bu söleyiş çekiler taa Bibliyadan. Yaşarmış bir adam, adı İov. O zengin hem dooru bir adammış, varmış on uşaa. Ama bir kerä kalkmış bir büük boran da yıkmış İovun evini, uşakları ölmüşlär. Genä dä İov üfkelenmemiş Allaha, o sade demiş: “Anamdan bän duudum çıplak, çıplak ta dönecäm. Allah verdi, Allah ta aldı; ko iisözlü olsun Allahın adı!” Raametli Mamu annadardı bir fıkra. Bir ahmak karı koymuş ateşä süt kaynatmaa. Açan süt başlamış kabarmaa, karı süündürmemiş ateşi, ama deyärmiş: “Ver, Allahım, ver!” Süt taşmış çaundan, sade dibindä kalmış birazıcık. Bu işi görüp, karı demiş: “E, Allah verdi, Allah ta aldı”. Bu fıkranın maanası bölädir: Allahın kuvedi büük, ama herbir ufak iştä sade Allaha diil lääzım umutlanmaa, kendin dä lääzım düşünäsin.

Türk.:Allah verdi, Allah aldı.

Petri Çebotar

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...